top of page

برنامه های کارآفرینی

ویزای استارت آپ فدرال

برخلاف برنامه‌های سرمایه‌گذار مهاجر یا برنامه کارآفرین فدرال، متقاضیان ملزم به سرمایه‌گذاری هیچ یک از سرمایه‌های خود برای برآورده کردن شرایط واجد شرایط بودن برنامه نیستند. در عوض، آنها باید حداقل سرمایه خطرپذیر یا سرمایه گذاری فرشته را از یک یا چند سازمان تعیین شده دریافت کنند.

را

برنامه های استانی نامزد (PNP) برای کارآفرینان

برخی از استان ها می توانند متقاضیان را از طریق جریان کارآفرینی PNP خود معرفی کنند. اگر شما علاقه مند به استقرار و مدیریت یک تجارت در یک استان خاص هستید، در صورتی که شرایط واجد شرایط بودن آن استان را داشته باشید، ممکن است برای PR نامزد شوید.

bottom of page