top of page

برنامه های سرمایه گذار

برنامه سرمایه گذاری خطرپذیر فدرال

اگر صاحب کسب و کار یا مدیری هستید که دارایی خالص شخصی بیش از 10 میلیون دلار است، ممکن است واجد شرایط درخواست تحت این برنامه باشید. متقاضیان واجد شرایط باید برای تضمین ویزای سرمایه گذار، سرمایه گذاری غیر تضمینی 2 میلیون دلاری را تا 15 سال انجام دهند.

را

را

برنامه های استانی نامزد (PNP) برای سرمایه گذاران

برخی از استان ها اجازه مهاجرت به کانادا با ویزای سرمایه گذار را با درخواست تحت جریان سرمایه گذار PNP خود می دهند. هر استان بر اساس اقتصاد، فرصت‌ها و شکاف‌های بازار، مجموعه‌ای از قوانین و الزامات واجد شرایط بودن دارد. اگر علاقه مند به زندگی و سرمایه گذاری در یک استان خاص هستید، می توانید از طریق PNP آنها برای دریافت ویزای مهاجرت سرمایه گذاری کانادا نامزد شوید.

bottom of page